Achtergrond van Florida

Florida behoort tot de zuidelijke staten van de VS en kent een grote Latijns Amerikaanse populatie.

Geschiedenis

Bron: Gelicenseerd door Royal Vakanties

In 1492 ontdekt Columbus De Nieuwe Wereld, die voor de Europeanen weliswaar nieuw mag zijn, maar door de oorspronkelijke bewoners, die Columbus Indianen noemt, al enkele duizenden jaren bewoond wordt. Het is uiteindelijk in 1513 de Spanjaard Juan Ponce de Léon die voor het eerst het vasteland van Amerika betreedt. Hij noemt het land La Florida. In 1539 komt vervolgens Hernando de Soto met een grote expeditie naar Amerika en hij trekt ook dieper het land in. In 1565 wordt in Florida St. Augustine gesticht, de oudste stad van de VS. De Spanjaarden brengen ziektes mee, waar de Indianen niet tegen bestand zijn en vanaf de komst van grotere aantallen Spanjaarden in de 16de eeuw overlijden vele Indianen als gevolg van verschillende epidemieën. Daarnaast worden tijdens expedities van de Spaanse kolonisten grote groepen oorspronkelijke bewoners gedood. Ondertussen hebben ook de Engelse en Franse kolonisten Amerika ontdekt en in de 17de en 18de eeuw ontstaan steeds vaker conflicten tussen de verschillende Europese kolonisten. In 1763 valt Florida tijdelijk in handen van de Britten. Inmiddels hebben de kolonisten slaven vanuit Afrika naar Amerika gehaald en in 1738 is Fort Mose ontstaan, waar vrije slaven zich mogen vestigen. In de jaren 60 van de 18de eeuw trekken steeds meer oorspronkelijke bewoners van Amerika vanuit buurstaten naar Florida. Op 4 juli 1776 tekenen 13 Britse staten de Onafhankelijkheidsverklaring en zij scheiden zich hiermee af van het Britse rijk. Florida blijft echter trouw aan de kroon. Tijdens de hierop volgende oorlog vluchten vele Britse loyalisten naar Florida. Wanneer in 1783 met het Verdrag van Parijs een einde komt aan de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog, krijgt Spanje Florida terug als dank voor de steun tijdens de revolutie. De meeste Engelsen verlaten hierop Florida. In 1789 wordt de eerste president van Amerika, George Washington beëdigd en treedt ook de eerste grondwet in werking. In Florida blijft het onrustig. Weggelopen slaven vestigen er zich, Amerikanen claimen land en trekken zich niets aan van het Spaanse gezag, Engelsen doen dit evenmin en Florida vormt ook de basis van waaruit Indianen aanvallen op de Amerikanen uitvoeren. Wanneer Andrew Jackson, een Amerikaanse legercommandant, in 1816 Florida binnenvalt om de Indianen aan Amerikaans gezag te onderwerpen volgt de Eerste Seminole Oorlog, waarbij veel Indianendorpen worden platgebrand. In 1821 geeft Spanje Florida aan de VS, omdat het land de staat op dat moment liever kwijt dan rijk is. Vanaf het moment dat meer Amerikanen zich in Florida vestigen groeit de roep om verwijdering van de Indianen. Sommigen van hen verlaten Florida vrijwillig, maar velen weigeren dit. Het conflict leidt uiteindelijk in 1835 tot de Tweede Seminole Oorlog, waarin de Indianen lange tijd stand houden. Pas in 1842 komt een einde aan de gevechten en worden vrijwel alle Indianen naar een gebied ten westen van de Mississippi verbannen. In 1845 wordt Florida de 27ste staat van de VS en is daarmee de laatste van de zuidelijke staten die zich bij de VS voegt. Bijna de helft van alle inwoners zijn op dat moment slaven. In 1860 wordt Abraham Lincoln tot president van de VS gekozen en kort daarna scheiden 11 zuidelijke staten, waaronder Florida, zich af en vormen de Confederate States of America. Tussen 1861 en 1865 wordt de Amerikaanse Burgeroorlog uitgevochten. In 1865 valt de Confederatie en wordt de slavernij afgeschaft. In 1868 wordt Florida weer toegelaten tot de VS. De situatie voor de zwarte bevolking van Florida blijft ondertussen slecht. De blanken zorgen er als snel voor dat ze de macht terug in handen krijgen en uiteindelijk vormt Florida een eenpartijstaat, die volledig uit blanken bestaat. De zwarte bevolking wordt het kiesrecht ontnomen en vervolgens vindt onder de Jim Crow wet verregaande segregatie plaats. In 1896 wordt Miami gesticht en vanaf 1900 groeit de populatie van Florida enorm. Men ontdekt het gunstige klimaat van de sunshine state. In 1929 belandt Amerika in een crisis, waardoor ook Florida hevig wordt getroffen. In de eerste helft van de 20ste eeuw trekken grote aantallen zwarte Amerikanen weg uit Florida om te ontsnappen aan het geweld gericht tegen de zwarte bevolking. In de aanloop naar de Tweede Wereld Oorlog wordt Florida een belangrijke legerbasis, zowel voor de landmacht als voor de marine. Na WOII vestigen veel soldaten zich in Florida en daarbij voegen zich grote aantallen gepensioneerden die voor het goede klimaat en gunstige belastingvoorwaarden komen en in 1959 volgt een grote groep Cubaanse immigranten. Vanaf dat moment wordt Florida een bestemming voor immigranten vanuit Latijns Amerika, iets wat vandaag de dag duidelijk merkbaar is. In dezelfde periode groeit Florida uit tot ruimtevaartstaat van Amerika. Het Kennedy Space Center wordt de lanceerbasis van NASA en loopt voorop in alle ontwikkelingen aangaande de ruimtevaarttechniek. Vanaf 1955 ontstaat de Amerikaanse burgerrechtenbeweging, onder leiding van Martin Luther King. De beweging komt op voor vrijheid en gelijkheid van iedereen, iets wat na de Amerikaanse Burgeroorlog in de grondwet is opgenomen, maar in realiteit nog verre van werkelijkheid is. Hoewel Martin Luther King in 1968 wordt vermoord, is de burgerrechtenbeweging wel geslaagd, in die zin dat segregatie bij wet verboden wordt. Bij de verkiezingen van 2008 en 2012 is Florida één van de weinige zuidelijke staten waarin Obama de meerderheid van de stemmen binnenhaalt.

Bron: Gelicenseerd door Royal Vakanties

Ligging

Bron: Gelicenseerd door Royal Vakanties

Florida ligt in het uiterste zuidoosten van de VS. Buurstaten zijn Georgia en Alabama. In het oosten grenst Florida aan de Atlantische Oceaan en in het westen aan de Golf van Mexico.

Bevolking

Bron: Gelicenseerd door Royal Vakanties

In Florida wonen ruim 19 miljoen mensen. De staat is bekend om de grote etnische diversiteit. 57,5% van de inwoners is blank, 23% is latino (hispanic) en 16,5% is zwart. Behalve Engels is Spaans een veelgebruikte taal en voor vele inwoners van Florida is het zelfs de eerste taal. 40% van de bevolking is protestant, 26% katholiek en zo’n 3% is joods.

Landschap

Bron: Gelicenseerd door Royal Vakanties

Het landschap van Florida is zeer vlak en kenmerkt zich met name door landbouw, van oudsher één van de belangrijkste inkomstenbronnen van de staat en ook nu nog, na het toerisme, de belangrijkste bron. Daarnaast bevinden zich in de staat prachtige meren en rivieren, zoals het Okeechobee meer en de Everglades. Langs de kust strekken zich mooie stranden uit en in de wateren rond The Keys zijn schitterende koralen te vinden.

Architectuur

Bron: Gelicenseerd door Royal Vakanties

Het Art Deco District van Miami behoort tot de architecturale hoogtepunten van Florida, maar ook de moderne wolkenkrabbers in de stad zijn indrukwekkend. De bouwwerken in Walt Disney World zullen tot verbazing leiden. In het noorden van Florida vindt u meer traditionele bebouwing met houten plantagewoningen.